skip to Main Content
Nga Dàn Trận Với Lực Lượng Hùng Hậu Quyết Tâm Bảo Vệ Syria

Nga dàn trận với lực lượng hùng hậu quyết tâm bảo vệ Syria

  • 18/09/2018

Lời răn đe đỏ đã được Nga một trong những cường quốc quân sự đưa ra nhàm bảo vệ Syria khõi những cuộc xung đột quân sự đang càng trở nên gay gắt hiện nay. Với lực lượng hùng hậu được bố trí tại các địa điểm như Địa Trung Hải…

Back To Top