skip to Main Content
Bao Ve Muc Tieu Ngan Hang Chi Nhanh Tan Binh Dong Bank

Giới thiệu

Bảo vệ ngân hàng là một trong những nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ cao, vượt qua những cám dỗ của xã hội. Tình hình tội phạm trong xã hội ngày này càng có những diễn biến phức tạp và ngân hàng lại là địa điểm lý tưởng để chúng thực hiện hành vi trộm cướp. Nhân viên bảo vệ ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng, cá nhân đến giao dịch.

Điểm nổi bật

Đông Á Bank cam kết luôn lắng nghe ý kiến của Khách hàng để cải tiến và đa dạng hoá dịch vụ, kết hợp mọi nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của ngân hàng. Toàn bộ nhân sự của DongA Bank, từ ban lãnh đạo đến nhân viên đều được đào tạo về kỹ năng và trình độ theo yêu cầu của công việc. Tất cả đều nhận thức rõ việc đáp ứng cao nhất các yêu cầu của Khách hàng là nhân tố quyết định mang lại thành công chung.

DongA Bank đã khẳng định vị trí hàng đầu về việc phát triển ứng dụng công nghệ không ngừng của mình trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Những thành tựu vượt bậc của DongA Bank được thể hiện qua những con số ấn tượng.

Lời cám ơn

Bảo vệ ngân hàng cần phải được đào tạo những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. HIểu được điều này Bảo Việt luôn ngày càng nâng cao chất lượng nhân viên của mình về đạo đức lẫn chuyên môn.

Phone: 028.3589.2648
Hotline: 0902.381.385

Back To Top